Citáty filozofov

Zdroj: Večera s Havranom - diskusia o láske
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk