Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - marxizmus    
Imperializmus je kapitalizmus. keď sformovanie medzinárodných kapitalistických monopolov rozdelí svet medzi seba a je dokončené územné rozdelenie celého sveta medzi najväčšie kapitalistické mocnosti. Kapitalistické mocnosti vyvolávajú vojny so slabšími národmi aby zväčšili svoj monopolný kapitál. Pri rozvoji kapitalizmu je jeho prirodzeným vývojom to, aby kapitalistické národy predstavujúce jadro, si podmaňovali národy na periférii prostredníctvom imperialistických vojen pri hľadaní nových trhov a zdrojov.
O


Zdroj: Lenin , Lenin, V.I. (1996) ‘Imperialism: the Highest Stage of Capitalism’, London, Pluto Press. Hobden, S. and Wyn Jones, R. (2008) ‘Marxist Theories of International Relations’, in Baylis, J., Smith, S., and Owens, P. (2008) (Eds) ‘The Globalization of World Politics. An introduction to international relations’, New York, Oxford University Press, p.147 zdroj https://en.wikipedia.org/wiki/Marxist_explanations_of_warfare
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk