Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Veda si nekladie všetky možné otázky. Veda si kladie otázky, na ktoré sa možno rozumne očakávať verifikovateľnú odpoveď. Snaží sa vybrať z celku len niečo, to rozložiť na drobné a znovu poskladať.
O


Zdroj: Pod lampou - Živé a neživé
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk