Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Keď probandov vyzvali, aby reagovali na morálne dilemy, v ktorých spôsobujeme smrť priamo fyzicky (zhodením človeka z mosta), v ich mozgoch došlo k väčšej aktivácii častí, ktoré sú zodpovedné za našu emocionalitu (napr. amygdala). Keď scenár ponúkal spôsobenie smrti sprostredkovane (prehodením výhybky), došlo k väčšej aktivácii častí mozgu zodpovedných za vykonávanie takých kognitívnych činností, ako je používanie jazyka a počítanie (Greene 2007, 44).
--------
----


Zdroj: Greene in FILOZOFIA Roč. 76, 2021, č. 6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk