Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - marxizmus : Imperializmus bol výsledkom toho, že kapitalistické krajiny potrebovali nové trhy. Rast výroby je možný iba vtedy, ak dôjde k zodpovedajúcemu rastu spotrebiteľského dopytu. Pretože pracovníci v kapitalistickej ekonomike nie sú schopní naplniť dopyt (nie sú schopní kupovať, lebo majú nízke mzdy), musia výrobcovia expandovať na nekapitalistické trhy, aby našli spotrebiteľov pre svoje tovary, čo vedie k imperializmu. Ako impérie rastú, tak dochádza k stretu impérií a k vojne. To bolo príčinou 1. sv. vojny.
--------
----


Zdroj: marxist philosopher Rosa Luxemburg : zdroj https://en.wikipedia.org/wiki/Marxist_explanations_of_warfare
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk