Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
My ľudia telesní hľadíme v našich úvahách o povahe bytia zdola nahor. Náš pohľad nedohliadne za horizont stvorenia... Jediná je cesta stvorenia i poznania. Nahor sa nedá ísť inou cestou než tou, ktorá bola vydláždená kozmogenézou.... Takto vzniká mythos.
O


Zdroj: Provazník Jan: Hérakleitos ve světle mythické moudrosti s.7-9
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk