Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia je práca s hodnotami.
O


Zdroj: Podcast - Kvantum ideí.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk