Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Slovensko sa podobá šípu medzi Západom a Východom. Ide len o to, či letí zo západu na východ alebo naopak
O


Zdroj: maďarský prezident Árpád Göncz in http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=092&clanek=020911
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk