Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Často pozorujem, že sa v skrytosti radujem z neúspechu mojich priateľov, lebo popri tom vyniknú moje úspechy.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk