Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Moc je najefektívnejšia tam, kde je najmenej viditeľná, ak ju pociťujeme ako slobodu, t.j. keď si myslíme, že konáme zo slobodnej vôle.
O


Zdroj: Youtube: Sternstunde Philosophie - Martin Saar: Was die Macht mit uns macht
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk