Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Kresťanstvo    
Lebo ľudia sú hriešni.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - Kresťanstvo    
Lebo ľudia sú hriešni.
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk