Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia : Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli, niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného.
--------
----


Zdroj: Ž 14,3
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk