Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Si v danej oblasti dlho, máš v nej skúsenosti? Prepracoval si sa od piky, poznáš proces od A do Z? Potom kľudne rozhoduj intuitívne, pretože tam máš tie informácie a intuícia si po nich veľmi rýchlo siahne. Si v danej oblasti 14 dní aj s cestou a predtým si robil niečo iného? Potom veľa premýšľaj a na intuíciu zabudni, pretože tam nemáš informácie.ktoré by si použil.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Si v danej oblasti dlho, máš v nej skúsenosti? Prepracoval si sa od piky, poznáš proces od A do Z? Potom kľudne rozhoduj intuitívne, pretože tam máš tie informácie a intuícia si po nich veľmi rýchlo siahne. Si v danej oblasti 14 dní aj s cestou a predtým si robil niečo iného? Potom veľa premýšľaj a na intuíciu zabudni, pretože tam nemáš informácie.ktoré by si použil.
O
O
----

Zdroj: Jaroslav Petr - Geneticky vylepšené lidstvo | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK 1:37:20
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk