Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
r.2025 - Biodegradujuce obaly budu normou.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk