Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Za pozornosť tiež stojí, že ak si za východiskový bod etických úvah zvolíme našu zraniteľnosť, a nie snahu dosahovať šťastie, dospejeme k takej pozícii, ktorá bude imúnna voči námietke, ktorá sa často vznáša voči utilitarizmu, a síce že vykonávanie rozhodnutí na základe utilitaristických princípov by mohlo viesť k tomu, že niektorí ľudia budú v mene zvýšenia celkového šťastia jednoducho obetovaní (ad etika starostlivosti, konzekvencionalizmus)
O


Zdroj: in FILOZOFIA Roč. 76, 2021, č. 6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk