Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Mythos je bytostne ľudský spôsob prežívania sveta v určitej fázi evolúcie vedomia, je prameňom jeho inšpirácie. Inspiratio znamená vdýchnutie, božské vnuknutie. Inšpirácia je cestou komunikácie duše a Kozmu.
O


Zdroj: Provazník Jan: Hérakleitos ve světle mythické moudrosti s.4
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk