Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Sme v neustálom pokušení rozdeľovať ľudí na "my" a "on", na skupinu okolo nás a na tých druhých, na našu civilizáciu a tamtých barbarov. Učenci svet vysvetľovali pomocou protikladov orient - okcident, sever - juh, stred - okraj. Muslimovia svet tradične delia na dar al Islam a dár al Harb, krajinu mieru a krajinu vojny. Podobné rezlišenie, istým spôsobom obrátené naruby, sa vyskytlo i v teóriách amerických vedcov, ktorí svet rozdelili na "zóny mieru" a "zóny zmätku".
O


Zdroj: Samuel P. Huntington :Střet civilizací , s.21
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk