Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Množstvo jazykov je iba zdrojom konfliktov, lebo každý človek chce prirodzene rozumieť o čom sa rozpráva v jeho okolí a reč, ktorej nerozumie mu lezie na nervy. Každý silou mocou drží svojej reči, v domnienke, že by prišiel o niečo veľmi vzácne, keby ju stratil. Národ prežíva cez väčšinu, neschopnú sa naučiť cudzí jazyk. Pre väčšinu ľudí má národ a národná reč veľkú hodnotu ako jediné miesto, kde človeku rozumejú a odnárodnenie sa jednotlivca je pokladané za veľkú zradu.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk