Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Kultúrnosť nemá žiadnu nadvládu nad inštinktami a teda barbarský prvok a základný pud ničenia sú v ľudskej duši nezničiteľné. Možnože by sa v budúcich storočiach mohol nájsť nejaký spôsob, ako by sa tieto inštinkty dali skrotiť, aspoň v spoločenskom živote národov, ale zdá sa, že ony pretrvávajú v každodennom živote a aj v najvnútornejšej prirodzenosti človeka ako nezničiteľné sily a možno sú dokonca aj nevyhnutné na to, aby udržali vitálne napätie.
O


Zdroj: Sigmund Freud, citát v https://www.postoj.sk/100830/spomienky-jedneho-europana
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk