Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Človek by mal spoznať samého seba, pozrieť sa do svojho vnútra.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Človek by mal spoznať samého seba, pozrieť sa do svojho vnútra.
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk