Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Na rozdiel od filozofie v teológii ide nielen o dobrý život, ale aj hľadanie spásy aj o úctu k bohom.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk