Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Jedno sa delí dve a syntézou jedného a dvoch vzniká tri.
O


Zdroj: youtube Slavoj Zizek: What does it mean to be a great thinker today? youtube 1:33:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk