Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Starí gréci rozoznávali tri druhy lásky : eros, agapé a fíliu.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk