Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus    
Človek nie je ani úplne hriešny, ani úplne svätý. A tí najstrašnejší hriešnici sú povolaní k svätosti, a aj svätci sú veľkí hriešnici.
O


Zdroj: Peter Kreeft - 40 dôvodov prečo som katolík s. 32
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk