Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Moc je účinná iba tam, kde je akceptovaná. Ak nie je akceptovaná, je zrazu irrelevantná.
O


Zdroj: Hannah Arendt In:youtube - Martin Saar: Was die Macht mit uns macht | SRF Sternstunde Philosophie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk