Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Čítanie Platona vám v žiadnom prípade nemôže uškodiť.
O


Zdroj: Nezníkove prednášky
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk