Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Moc je preto zlá, lebo jej chceme stále viac.
O


Zdroj: Jakob Burke In:youtube - Martin Saar: Was die Macht mit uns macht | SRF Sternstunde Philosophie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk