Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Človek je dielom božím.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Človek je dielom božím.
O
O

Zdroj: https://www.sme.sk/c/517767/darwinova-teoria-evolucie-bola-revoluciou.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk