Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Čin je dobrý, ak spôsobuje dlhodobú radosť/slasť. To ale môže vyžadovať krátkodobú bolesť/utrpenie. (napr. vybratie triesky z prsta)
O


Zdroj: http://thegproof.org/video-9.php
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk