Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Viď odpovede na podotázky: - Existuje Boh? - Existuje duša? - Existuje posmrtný život? - Existujú mimozemšťania? - Existuje niečo večné a nemenné? - Existuje vonkajší svet? - Existujú anjeli? - Existuje láska? (láska je len slovo) - Existuje zlo (chlad, tma, vákuum, nedostatok)?
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk