Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Božia všemocnosť je ako všemocnosť kulturistu voči malému dieťaťu. Ľahko môže, lebo je mocný, malému dieťaťu ublížiť, ale nechce.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk