Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
ako zit ekologicky
O


Zdroj: linked in
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk