Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Vegetaríánstvo vzniklo pred viac ako dvetisíc rokmi na rôznych miestach sveta, pretože bol nedostatok mäsa. Jednoducho nebolo.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Vegetaríánstvo vzniklo pred viac ako dvetisíc rokmi na rôznych miestach sveta, pretože bol nedostatok mäsa. Jednoducho nebolo.
O
O
----

Zdroj: Zem a vek, november 2018 - Jiri Mihula, Hana Vovsíková - Mýtus Vegetariánství - Informácie boli čerpané zo seminárov prof. Jána Šrama
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk