Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Posledný dôkaz toho, že je Biblia pravdivá, možno nájsť v svedectvách tých, ktorí jej uverili. Množstvo ľudí v minulosti aj v dnešnej dobe z vlastnej skúsenosti zistili, že jej zasľúbenia sú pravdivé, jej rady sú správne, jej príkazy a zákazy múdre a jej úžasné posolstvo o spasení napĺňa každú potrebu pre tento čas aj pre večnosť.
O


Zdroj: https://christiananswers.net/slovak/q-eden/edn-t003-sk.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk