Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Aj ľudská osobnosť je dualistický výsledok spojenia duše a hmoty. Životom prechádza v znamení ich zápasu. Zatiaľ čo duša je vo svojej prirodzenej a čistej podobe úplne dokonalá, v spojení s telom sa stáva obmedzenou. Spojenie duše a hmoty nenastáva priamo, ale prostredníctvom veľmi jemnej hmoty (tzv. karmanu).
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Aj ľudská osobnosť je dualistický výsledok spojenia duše a hmoty. Životom prechádza v znamení ich zápasu. Zatiaľ čo duša je vo svojej prirodzenej a čistej podobe úplne dokonalá, v spojení s telom sa stáva obmedzenou. Spojenie duše a hmoty nenastáva priamo, ale prostredníctvom veľmi jemnej hmoty (tzv. karmanu).
O
O
----

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEinizmus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk