Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ideológia nevoľníctva akéhokoľvek druhu totiž nemôže strpieť existenciu slobodného jednotlivca nielen vo vlastných radoch, ale ani kdekoľvek inde na svete.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington: Strět civilizací s.v
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk