Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Kresťanstvo    
Vojna a akékoľvek zlo je výsledkom slobody človeka a daňou za to, že môžeme žiť autentický život. O to vzácnejšie je rozhodnutie slobodného človeka pre Boha, pre dobro a pre pokoj. Je to najväčší div a zázrak, aký poznám.
O


Zdroj: https://www.ecav.sk/povzbudenie/zamyslenia/preco-boh-dopustil-vojnu
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk