Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Človek je rozhovorom. I keď nehovorí, i keď sa mu iba niečo sníva. Človek je iba rozhovorom, podstata človeka vo filozofii je, že sme rozhovorom. Nič iného nie sme.
O


Zdroj: youttube -Anna Hogenová - Odvaha ke štěstí | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK 23:30
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk