Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Ak nie je nič po smrti, veľmi to ovplyvní spôsob, akým by mal človek žiť teraz.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ak nie je nič po smrti, veľmi to ovplyvní spôsob, akým by mal človek žiť teraz.
O

Zdroj:
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk