Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Na počiatku bola molekula, schopná sa replikovať a ďalej len evolúcia.
--------
----
Niekto : Na počiatku bola molekula, schopná sa replikovať a ďalej len evolúcia.
--------
----
Niekto : Na počiatku bola molekula, schopná sa replikovať a ďalej len evolúcia.
--------
----


Zdroj: R.Dawkins : Sebecký gen
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk