Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia je známa ako skúmanie najzákladnejších a najvšeobecnejších problémov človeka a sveta. Je intelektuálne náročná, málokedy však prináša priame odpovede. Dá sa zvoliť ako študijný odbor, ale medzi zamestnaniami je pozícia filozofa skôr výnimkou.
O


Zdroj: event -Organizuje Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.- https://a4.sk/program/2017-11-10-16-00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk