Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : kolektívne aktivity ľudstva podkopávajú či priamo odstraňujú environmentálne predpoklady existencie civilizácie
--------
----


Zdroj: RICHARD SŤAHEL,ENVIRONMENTALIZMUS AKO POLITICKÁ FILOZOFIA PRE 21. STOROČIE FILOZOFIA Roč. 73, 2018, č. 1
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk