Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Kresťanstvo tvoje — lož je, faloš, mam!
Mlč o pohanoch! zle sa vyhováraš:
čo Tatár, Vandal raz, Hun, hľa! to stváraš,
sa v majstra vyučiac ich remeslám.


K oltárom lezieš, utieknuc sa v chrám;
však modlu na srdci, v jej službe háraš:
hej, o pokore, bázni leda táraš,
si ošemetník pred Bohom i tam!
O


Zdroj: P.O.Hviezdoslav:Krvavé sonety Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/112/Orszagh-Hviezdoslav_Krvave-sonety/1#ixzz7NEQLW7JR
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk