Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Keby dnes prišiel do Bratislavy staroveký človek, tak by zrejme o mnohých nás povedal , že našimi bohmi sú peniaze, moc, sex a iné a nemyslel by to ako metaforu.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Keby dnes prišiel do Bratislavy staroveký človek, tak by zrejme o mnohých nás povedal , že našimi bohmi sú peniaze, moc, sex a iné a nemyslel by to ako metaforu.
O
O
----

Zdroj: Nicolas Lesh , Marek Vácha in .pod lampou: Kde sa stratil Boh 28.8.2015
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk