Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Milovať a poznať je takmer to isté, lebo človeka, ktorého máme radšej aj lepšie poznáme.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Milovať a poznať je takmer to isté, lebo človeka, ktorého máme radšej aj lepšie poznáme.
O
O
----

Zdroj: (Hermann Hesse) https://sk.wikiquote.org/wiki/Poznanie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk