Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Kto začína poznávať, prestáva milovať.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Kto začína poznávať, prestáva milovať.
O
O

Zdroj: (Aischylos) https://sk.wikiquote.org/wiki/Poznanie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk