Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - židovská a islamská filozofia : Slovo islam niektorí moslimovia prekladajú nie ako mier, ale skôr ako odovzdanie sa bohu, podriadenie sa.
--------
----


Zdroj: Necla Kelek - Chaos der Kulturen s. 175
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk