Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Technológie sú autonómne sa rozvíjajúci fenomén, ktorý je zásadne mimo ľudskej kontroly.
O


Zdroj: Langdon Winner in https://iep.utm.edu/technolo/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk