Ovládame my techniku, alebo technika ovláda nás?Nadotázky: Čo je to technika?  

Ovládame my techniku, alebo technika ovláda nás?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk