Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Keď sa tvorivý človek začal stále viac obklopovať technikou, nechal sa dohnať k životu, v ktorom už nie je pánom svojho času.
O


Zdroj: Bodil Jonssonová : Deset myšlenek o čase, s.11
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk